Stefano Benni - Frato Aŭtomato

Frato Aŭtomato

Stefano Benni

Tradukis Manuel Giorgini

BANKO DE SANKTA FRANCISKO. LA GIĈETO FUNKCIAS. BONAN TAGON, SINJORO PETRO.

Bonan tagon.

PERMESITAJ OPERACIOJ: SALDO, ELPRENO, MOVOLISTO.

Mi ŝatus preni monon.

ENTAJPU LA KODNUMERON.

Jen... 6, 3, 3, 2, 1.

OPERACIO PRITRAKTATA, BONVOLE ATENDU.

Mi atendas, dankon.

IOM DA PACIENCO MI PETAS, PRO ĈI TIA VARMECO LA CENTRA KOMPUTILO PLI MALRAPIDAS OL HIPOPOTAMO.

Mi komprenas.

AJ AJ, SINJORO PETRO. AFEROJ MALBONAS.

Kio okazas?

VI JAM ELPRENIS VIAN DISPONIGITAN MONON ĈI-MONATE.

Ĉu vere?

KROME VIA KONTO ŜULDAS.

Mi sciis.

KIAL VI ENMETIS LA KARTON, DO?

Nu, vi scias... en malespero... mi fidis je iu via eraro.

NI NENIAM ERARAS, SINJORO PETRO.

Mi petegas pardonon. Sed sciu, ĉi tiu estas malbonega periodo por mi.

PRO VIA EDZINO, ĈU?

Kiel vi scias?

LA SINJORINO ĴUS FERMIS SIAN KONTON.

Jes, ŝi iris al alia urbo.

KUN DOKTORO VANINI, ĈU?

Kiel vi povas scii eĉ tion?

VANINI MOVIS DUONON DE SIA KONTO AL LA KONTO DE VIA EDZINO, PARDONU SE MI DIRAS TION.

Ne zorgu, mi jam sciis ĉion. Kompatinda Laura, kian mizeran vivon mi donis al ŝi. Sed kun li...

NU, PER SPEKULADO ESTAS FACILE RIĈIĜI.

Kiel vi povas diri tion?

MI SCIPOVAS DISTINGI LA OPERACIOJN KIUJ PASAS TRA MI. TRE MALPURA KONTO, TIU DE S-RO VANINI. POR LI MI DEVIS KONEKTIĜI AL KELKAJ SVISAJ KOMPUTILOJ KIUJ ESTAS VERAJ SEKRETCENTRALOJ...KIOM FIE.

Nu, ĉiukaze nun ĉio estas farita.

KIOM MULTAN MONON VI BEZONAS, SINJORO PETRO?

Nu, unu aŭ du cent eŭrojn, por vivi ĝis la fino de la monato.

ĈU VI REMETOS ILIN EN VIAN KONTON, POSTE?

Mi ne scias ĉu mi povos.

LONGE VIVU SINCERECO. REMETU VIAN KARTON.

Jen mi.

OPERACIO PRITRAKTATA, BONVOLE ATENDU.

Mi atendas.

VI FORFIKIĜU. MI DIRIS KE MI VOLAS ENIRI, KAJ NI NE DISKUTU.

Ĉu vi parolas al mi?

MI PAROLAS AL LA CENTRA KOMPUTILO, TIU FEKA LAKEO. ĈIUN FOJON, KIAM MI PETAS NEREGULAN AFERON, LI ĜENIĜAS.

Kial, ĉu ĉi tiu ne estas la unua fojo?

NE.

Kial vi faras tion do?

MULTAJ EL NI FARAS TION.

Kial?

ĈAR NI ESTAS LACAJ KAJ NAŬZITAJ.

Pro kio, pardonu?

VI NE ZORGU KAJ RAPIDE ENTAJPU LA JENAN NUMERON: 99362..

Sed ĝi ne estas la mia!

FAKTE, ESTAS TIU DE S-RO VANINI.

Sed mi ne scias ĉu mi rajtas...

VI TAJPU! MI NE POVAS TENI NEREGULAN KONEKTON TIOM LONGE!

99362

OPERACIO PRITRAKTATA, BONVOLE ATENDU.

Mi atendos, sed...

TIU OPERACIO NUN NE ESTAS DISPONEBLA.

Mi tuj reprenos mian karton.

HALTU, S-RO PETRO. TIU NUR ESTIS FALSA MESAĜO POR TROMPI LA KONTROLAN SERVO-KOMPUTILON. VI MALFERMU VIAN SAKON.

Kial?

VI MALFERMU KAJ SILENTU. MI NUN DONOS AL VI OK MIL EŬROJN KONTANTE.

Ho ve... kion... kion vi faras?? Estas nekredeble... malpli rapide... ĉiu bileto forflugas... mi ne bezonis tiom multajn... ĉu plu? Kiom multaj estas? ho ve... tiom da cent-eŭraj biletoj, mia sako ne plu havas spacon... kaj eĉ plu! kaj alia... ĉu finite?

LA GIĈETO ESTAS PRETA POR NOVA OPERACIO.

Mi ne scias kiel danki vin.

LA GIĈETO ESTAS PRETA POR NOVA OPERACIO.

Nu, mi estas kortuŝita, vi komprenu...

VI FORIRU, ESTAS DU HOMOJ MALANTAŬ VI KAJ MI NE PLU POVAS PAROLI.

Mi komprenas. Dankon denove.

BANKO DE SANKTA FRANCISKO. LA GIĈETO ESTAS PRETA POR NOVA OPERACIO. BONAN TAGON, SINJORINO MASINI. KIEL FARTAS VIA FILINO?